Download Scratch Wars  APK, APK MOD, Scratch Wars Cheat

Download Scratch Wars APK, APK MOD, Scratch Wars Cheat

(2315)Card, Games

App Information of Scratch Wars

App Name Scratch Wars APK MOD
Package Name com.NotreGame.ScratchWars .mod.apk
Version
Rating ( 2315 )
Size 119.7 MB
Requirement Android 4.4+
Updated
Installs 50,000+
Category Card, Games
Developer

Tags: , , ,

Description of Scratch Wars

Download APK MOD

Scratch Wars Cheat

Would you like to pick up an unrestrained resources to your Card Scratch Wars gaming account for totally yours? Can’t stay away in future! Look into our cutting edge Card Scratch Wars Cheat. You will end up the best through a Scratch Wars Card Cheat Tool, you will definitely getimmense positive aspects really easy and fast! Scratch Wars Card Cheat tool operates directly from the  browser, without worrying about simply being recognized. Involving nodownload, install anything on your phone, you can forget aboutrisk of virus. Plainly try our Scratch Wars Hack Tool and you will certainly be very fulfilled.

This special Scratch Wars Cheat that we simply should always share for your requirements may help youon different approaches. Taking advantage ofthis application, you’re be able to generate vast Scratch Wars gaming app resources for free of charge. You will definitely never have to run out Scratch Wars online gaming resources to utilisein internet gaming. This present signifies that get an convenience of other online gamers since youcan just actually buy game assets whenever youwant. Having this, you can getmore Scratch Wars online gaming resources in the game.

Scratch Wars cheat trick should be the most interesting via the internet program for mobile devices available at this timeby our group! Enter our Online Scratch Wars Resources generator Vast, Absolutely free and get started in to obtain Unlimited resources in you your game account. Online generator, as always, is paid for by Android, ms windows and iOS Phone. We chose to build up Scratch Wars Hack tool after watching playing the game instantly. This Card game is without a doubt astonishing! Our computer programmers they begun their effort throughout the mobile devices that will help to understand about wishes of the end users. It absolutelyis an remarkable program, we could definitelyself convinced about the whole Scratch Wars online gaming hack tool there is no doubt that you willland to your unique flavors. Find theScratch Wars cheat trick and revel in the internet gaming at the best level now! Our Scratch Wars online Tool operates paired with Android and iOSdevices. You don”t really need tohave root or jailbreak to useour Card Scratch Wars cheat.

Otevřená beta verze hry Scratch Wars.

Otevírají se brány digitálního světa Scratch Wars. Startuje nová éra hraní. Vaši hrdinové se již nemohou dočkat! Pojďte a bojujte! Vyzbrojte hrdiny a hrr na ně! Získávejte zkušenosti, objevte stovky kouzel a zanechejte svůj věčný otisk ve hře Scratch Wars. Budete slavní? Svět Overcorner Vás volá a dobrodružství právě začíná!

Aplikace aktuálně obsahuje tyto možnosti:
★ Naskenování karty ke svému účtu a jejich výměna se spoluhráči
★ Vyzbrojování hrdiny zbraněmi a kouzly
★ Základní souboj hrdinů – duel
☞ ☞ vyber si svého hrdinu a jeho protivníka (můžeš útočit i na hrdiny přátel)
☞ ☞ čím silnější protivník bude, tím vyšší bude tvá odměna, pokud jej porazíš
☞ ☞ jakmile zvítězíš v dost soubojích, budeš mít šanci získat nová kouzla
★ Bitva proti bossům – kampaň
☞ ☞ poznej největší padouchy na ostrově Middlemyst
☞ ☞ bojují tví nejlepší vyzbrojení hrdinové
☞ ☞ postupně každý z nich se bossovi postaví a pokusí se sebrat mu společnými silami všechny životy

Chystáme v nejbližších týdnech a měsících:
☆ Žebříčky úspěšnosti při dobývání
☆ Turnaje
☆ Týmové turnaje
☆ Achievementy
☆ VIP Turnaje

Naše aplikace vznikla v malém týmu s obrovským nasazením a v rekordním čase. Proto některé její prvky mají charakter otevřené bety. Prosíme komunitu o shovívavost a také o pomoc s reportováním případných chyb.

Chyby prosím reportujte na bug@notre-game.com

Další informace o hře najdete:
www.scratchwars.com

Kdo si nechce nechat ujít žádné novinky, sleduje nás na facebooku:
www.facebook.com/scratchwars
The open beta version of the game Scratch Wars.

They open the gates of the digital world Scratch Wars. Starts a new era of gaming. Your heroes can not wait! Come and fight! Equip heroes and HRR of them! Gain experience, discover hundreds of spells, and their eternal leave a fingerprint in the game Scratch Wars. You’ll be famous? World Overcorner you call and the adventure is just beginning!

Apps currently includes the following options:
★ can scan a card to your account, and their replacement with teammates
★ Armament hero weapons and spells
★ The heroes fight – duel
☞ ☞ Choose your hero and his opponent (you can attack and role-playing friends)
☞ ☞ the stronger the opponent, the greater will be your reward if you defeat
☞ ☞ once you win a lot of battles, you’ll have a chance to get new spells
★ battle against bosses – campaign
☞ ☞ Know greatest villains on the island Middlemyst
☞ ☞ fight your best armed heroes
☞ ☞ turn each of them stands boss and tries to pick him joint efforts all lives

We are going in the coming weeks and months:
☆ Rankings success in conquering
☆ Tournaments
☆ Team Tournament
☆ Achievements
☆ VIP Tournaments

Our applications are created in a small team with great enthusiasm and in record time. Therefore, some of its elements have the character of open beta. We ask the community for forgiveness and help with the reporting of errors.

Please report bugs to bug@notre-game.com

For more information about the game you will find:
www.scratchwars.com

Who does not want to miss any news, watching us on facebook:
www.facebook.com/scratchwars
0.5.62
• Zcela přepracované ovládací prvky mimo bitvu. ?
• Nové postavy, zbraně a mechaniky pro expanzi Vampiria. ?
• Na chvíli pozastavené souboje s bossama. Vrátíme je během pár týdnů zpět. ?
• Spousta oprav. ?

0.4.56
• Malé opravy. ?

0.4.55
• Oprava zamrzání během bitvy. ❄️

0.4.53
• Spousta drobných oprav pro plynuješí bitvy a rychlejší skenování. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *